Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
III
Място
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Ком

2022 Лауреат_конкурс
8.8
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Его 2

2022 Лауреат_конкурс
9.6
Лауреати
Лауреати
Лауреати