Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
I
Място
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Ком

2022 Лауреат_конкурс
8.8
Лауреати
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Джая

2022 Лауреат_конкурс
9.2
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати